วิธีเลือกใช้ Safety Can ให้เหมาะสมกับชนิดงานและสารเคมี

 

วิธีเลือกใช้ Safety Can ให้เหมาะสมกับชนิดงานและสารเคมี

SOLVENT
Galvanized Steel/ Terne Plate
Polyethylene
Stainless Steel
Acetic Acid
N
Y
Y
Acetone
Y*
Y
Y
Aniline
N
Y
Y
Benzene
N
Y
Y
Butadiene
N
N
Y
2-Butanone
Y*
Y
Y
Butylene
Y
N
Y
Chlorofluorocarbons
N
N
Y
Cyclohexane
Y
N
N
Cyclohexanone
N
N
Y
Ethanol
N
Y
Y
Ethyl Acetate
N
Y
Y
Ethyl Ether
Y*
N
Y
Ethylene Glycol
N
Y
Y
Fuel Oil
Y
Y
Y
Gasoline
Y
Y
Y
Heptane
Y
Y
Y
Hexane
Y
N
Y
Kerosene
Y
Y
Y
Methanol
N
Y
Y
Methylene Chloride
N
N
Y
Methyl Ethyl Ketone
Y*
N
Y
Methyl Isobutyl Ketone
Y*
Y
Y
Pentane
Y
Y
N
Petroleum Ether
Y
N
Y
Toluene
Y
Y
Y
Trichloroethylene
N
N
Y
Xylene
Y
Y
Y

 

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube