หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

แผ่นกรองฝุ่น N95
รหัส SKU: 3M5N11

ผู้ผลิตสินค้า: 3M


แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่น และละอองพิษที่ไม่น้ำมันเป็นตัวทำลาย


แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่น และละอองพิษที่ไม่น้ำมันเป็นตัวทำลาย


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube