หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น
รหัส SKU: 3M501

ผู้ผลิตสินค้า: 3M


ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น


ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube